Lojistik Güvenliği

Anka Sağlık Gereçleri Planlama Ekibi Olarak Sorumluluklarımızın farkındayız.

Doğru ürünün, doğru miktarda, doğru şartlarda doğru yerde ve zamanda kabul edilebilir bir maliyetle müşterilere ulaştırılması olarak tanımlanan lojistik, Anka Sağlık Gereçleri’nin en önemli birimleri arasında yer almaktadır.

Anka Sağlık Gereçleri Lojistik birimi operasyon maliyetlerini minimize ederek nitelikli işletmecilikle standardize edilmiş süreç yapılarıyla müşteri memnuniyetini arttırmaktır.

Lojistik birimi depo yönetiminden, liman operasyonlarına, araç takibinden, mobil saha operasyonlarına uzanan pek çok farklı ihtiyacı bulunuyor. Bu yüzden bilgi teknolojilerinin önemi her geçen gün artmaktadır.Bu bağlamda, tüm lojistik faaliyetlerinde bilişim teknolojileri etkin bir biçimde yapılandırılarak, işletme performansını arttırmaktadır.

Anka Sağlık Gereçleri Planlama Ekibi Olarak Sorumluluklarımızın farkındayız!

Dağıtım maliyet yönetimi ve lojistik çözümlerin optimizasyonu, Lojistik-nakliye ve alıcı departmanlarında yetkin ve iyi eğitimli personel sağlamak, bölgesel müşteri memnuniyeti (OTIF, teslimat süresi, şikâyetler, diğer lojistik KPI' lar) küresel ticaret kurallarına uygunluk sağlamaktadır.

Lojistik planlama;
Dış lojistik depoları ve iç taşıma ihracat, ithalat lojistik tedarik zinciri ve depolama kapasitelerinin kısa ve uzun vadeli planlaması,
Lojistik tesislerin güvenli ve çevreye duyarlı çalışması,
Lojistik operasyonlarının sahalarda sürekli denetim, teknik arızalarda hedef / fiili sapma durumunda karşı ölçümler,
Lojistik maliyet kontrolünün sağlanması, Tehlikeli malların taşınması için yasal uyumun sağlanması uzman danışmanlar ile çalışılması (ADR, IMDG, IATA),
Depo envanterinin düzenli olarak denetlenmesi ve mutabakatı,
Zamanında teslimatlar ve maliyet verimliliğinde iyileştirmeler için lojistik süreçlerin ve temel neden incelemelerinin sürekli optimizasyonunu sağlamak,
Lojistik ekipmanları araç teçhizatları forklift ve iade edilebilir ambalaj yönetim Dökme konteyner, IBC ve teneke kutu temizleme aktivitesinin yönetimi,
Depoların planlanması, kontrolü, organizasyonu ve denetimi,
Ürünlerin lojistik depolardan müşterilere dağıtımı,
ISO 13485 ve Sorumlu Bakım Programların Desteklenmesidir.