Çevre Politikamız

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

İçinde bulunduğumuz çevreyi korumak, sahip çıkmak ve tüm canlılara ve gelecek kuşaklara temiz, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı bırakmak adına, Anka Sağlık Gereçleri üst yönetimi ve çalışanları olarak;