Bilgi Güvenliği Politikamız

Kurumumuzun itibarını geliştirmek ve BGYS ile ilgili olarak personelimizin bilinç düzeyini arttırıyoruz.

Anka Sağlık Gereçleri Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; Kuruluşun hizmet verdiği sektöre yönelik; destekleme, sınıflandırma, teşvik, kayıt, denetim, izleme ve arşiv faaliyetlerinin sunumunda; insan, alt yapı, yazılım, donanım, vatandaş bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda Bilgi Güvenliği Politikamızın amacı;